Startsida

VÄLKOMMEN

Fjärravläsning.se är en sida där vi presenterar vårt koncept för prisvärd och enkel fjärravläsning – med fokus på dig som inte behöver ett stort komplicerat system, men ändå vill ha MID-certifierade mätare som gör det möjligt att använda mätvärden och räkneverk som underlag för debitering.

Vi vänder oss till dig som vill logga och/eller fjärravläsa till exempel:

 • El, vatten och värmeförbrukning för hyresgäster
 • Laddstolpar för el och hybridbilar
 • Campingplatser
 • Båthamnar
 • Lantstället
 • Huset i utlandet, eller huset hemma om du vistas ofta/länge utomlands

Hjärtat i vårt fjärravläsningssystem är en Logger 3030 PRO datalogger. För dig som inte är bekant med terminologin så är en datalogger är en liten elektronisk enhet som samlar in mätdata. Till Logger 3030 ansluts olika sorters mätare såsom elmätare, energimätare (Värmemätare), vattenmätare osv. Mätarna kopplas in med tvåledarkabel via Modbus eller M-bus som är de två dominerande standarderna just för fjärravläsning av mätare. Det behövs inte en separat kabel till varje mätare, utan kabeln dras från en mätare och sen vidare till nästa.

Logger 3030 läser regelbundet av alla anslutna mätare och skickar mätvärdena via nätverksanslutning till webbtjänsten E-logger. En webbtjänst är enkelt beskrivet en eller flera servrar, datorer på internet, som tar emot, behandlar data, och gör det möjligt att se data i en vanlig webbläsare, i din PC, på din surfplatta eller i mobilen. I webbtjänsten E-logger går det att se förbrukningsdata i realtid, månad för månad och för valfri tidsperiod och på så vis enkelt hålla koll på olika förbrukare och debitera kunder. Dessutom sparas avlästa mätarställningar 10 år framåt, så det går när som helst att titta bakåt i tiden.

En Logger 3030 kan läsa av upp till 30 mätare. Om fler mätare behöver läsas av går det att göra med ytterligare loggrar, så systemet kan växa med tiden om det behövs. Logger 3030 kan även mäta annat som kan vara av intresse för fastighetsdrift, till exempel temperaturer, luftfuktighet och koldioxidhalt (luftkvalitet). Dessa mätvärden är förstås också åtkomliga i webbtjänsten E-logger.

Enkelt!

Vårt system är utvecklat med tanke på att det skall vara enkelt, i princip skall vem som helst kunna driftsätta systemet, även om t.ex. installation av de olika el, värme och vatten-mätarna kan kräva yrkeskompetens. Med några enkla inställningar i Logger och webbtjänst är du igång! Vi är så trygga med vårt koncept, och dess enkelhet att vi redovisar principscheman och priser för att du skall kunna få en bild av hur systemet är uppbyggt, fungerar och hur mycket det kostar – något som är rätt unikt för system som dessa.

Mer om vårt koncept

Mer information om Logger 3030 och webbtjänsten finns på dessa ställen: E-logger.se (om webbtjänsten), E-logger.se (Om Logger 3030) och på sidan Logger3030.se. Du beställer i webbshoppen Energibutiken.se

Konceptet bygger på vår Datalogger Logger 3030 som mätinsamlingsenhet, läs mer om den här. Vi erbjuder även elmätare, värmemätare och vattenmätare som alla är MID-certifierade och som kan läsas av med valfri tidsintervall, från var 10:e sekund upp till 1 gång/dygn. Mätvärdena kan presenteras som momentanvärden i grafer och tabeller, och man kan läsa av aktuell mätarställning via en särskild funktion i vår webbtjänst:

 • Flöde just nu via vattenmätare, för både kallt och varmt vatten
 • Effektförbrukning just nu, via elmätare för 1 eller 3 faser
 • Värmeenergi som förbrukas just nu, via värmemätare

Räkneverk:

 • Kallvattenförbrukning (Total vattenförbrukning)
 • Varmvattenförbrukning (Tappvarmvatten)
 • Elförbrukning (Med hjälp av elmätare)
 • Energiförbrukning (Med hjälp av värmemätare)

Webbtjänsten

I vår webbtjänst på e-logger.se kan man visualisera förbrukningar i grafer, rapporter, stapeldiagram och tabeller, och på en speciell sida ”Mätare” kan man även se aktuella räkneverk och förbrukning för valfri period på alla anslutna mätare. Varje mätare kan knytas till ett specifikt kundkonto som gör det möjligt att på ett enkelt sätt se t.ex. hur mycket el, värme, vatten och tappvarmvatten hyresgästen ”Sven Svensson” har förbrukat under en viss period, t.ex. månad, kvartal, halvår eller helår. Det är även möjligt för campingar, båthamnar och liknande att välja en kortare tidsperiod för avläsning av förbrukning på en viss husvagnsplats, båtplats eller stuga som hyrs ut under kortare eller längre tid.

I menyalternativen ovan visar vi exempel på hur ett system kan vara uppbyggt, kostnaden för ett par olika typinstallationer, och vilka kostnaderna för webbtjänsten är. Vi hoppas att vårt enkla, prisvärda system med låga fasta kostnader skall kunna hjälpa dig som behöver övervaka, mäta, fjärravläsa och debitera kunder för el, vatten och värme. Som extra bonus finns även stora möjligheter att få larm om något oförutsett händer, samt styra händelser med hjälp av Logger 3030 PRO och dess analoga och digitala utgångar.