Prisexempel 4 Lgh EL, KV, VV och VM.

Exempel på 4 lägenheter med avläsning av el, kallvatten, varmvatten och värme.

Bilden nedan visar schematiskt hur en lösning med loggning av 4 lägenheter kan gå till, och vi redovisar priserna för de ingående detaljerna. Installationskostnad tillkommer, görs lämpligen av en lokal installationsfirma som arbetar med el/styr/regler. Priser exklusive moms. Vi länkar till produkterna i vår webbshop www.energibutiken.se

Totalpris för allt ingående material:   26096 kr exkl. moms

Fjärravläsning 4 lägenheter.
Fjärravläsning och debitering av el, kallvatten, varmvatten och värme i fyra lägenheter

Vad kan läsas av?

Det finns en uppsjö av mätvärden som kan läsas av på mätarna, tiotals olika, här nämner vi de mest intressanta:

  • Räkneverk el, kallvatten, varmvatten och värmemätare
  • Spänning (V) via elmätare
  • Ström (A) via elmätare
  • Effekt (P) momentan effekt via elmätare och värmemätare
  • Effektfaktor via elmätare
  • Flöde kallt och varmt vatten via vattenmätare
  • Flöde värmesystem via värmemätare
  • Temperaturer på fram och returledning via värmemätare

Loggern klarar att logga upp till totalt 70 kanaler, läser man av fler mätare/värden än så kan man komplettera med en eller flera extra Logger 3030 PRO anslutna till samma konto i webbtjänsten.

Vad kostar webbtjänsten?

Nedan redovisar vi priserna som var aktuella 2017-05-13

Aktuella priser för fjärravläsning AMR
Aktuella priser för fjärravläsning AMR

Länk till aktuell prislista: PRISLISTA